× صفحه اصلی گالری عکس درباره شرکت خدمات پس از فروش كاتالوگ مقالات طراحی و سئو توسط علیرضا فلاحیان
×

شرکت همایش گستر کیوار

تولید کننده صندلی های آمفی تئاتر و سینمایی

مشاوره در تجهیز و طراحی داخلی سالن های همایش و آمفی تئاتر

آدرس دفتر مرکزی :استان البرز،کرج،45 متری گلشهر بلوار پونه شرقی،ساختمان کیمیا،طبقه3،واحد 4

تلفن : 34648342-026 ، موبایل : 09123619964

آدرس کارخانه:استان البرز،جاده قزلحصار،روبروی پمپ بنزین،کوچه ی صنعت گران،پلاک 110


صندلی سالن آمفی تئاتر

صندلی آمفی تئاتر مدل 9000
صندلی آمفی تئاتر

صندلی آمفی تئاتر مدل 9000s
صندلی سالن همایش

صندلی آمفی تئاتر مدل 9000TMDF
صندلی همایش

صندلی آمفی تئاتر مدل 9001
صندلی همایش

صندلی آمفی تئاتر مدل 9001G
صندلی سالن کنفرانس

صندلی آمفی تئاتر مدل 9002
صندلی کنفرانس

صندلی آمفی تئاتر مدل 9003 ABS
صندلی سالن نمایش

صندلی آمفی تئاتر مدل 9003T
صندلی نمایش

صندلی آمفی تئاتر مدل 9003MDF
صندلی سالن سینما

صندلی آمفی تئاتر مدل 9004
صندلی سالن همایش

صندلی آمفی تئاتر مدل 9005T
صندلی آمفی تئاتر

صندلی آمفی تئاتر مدل 9005S
مبلمان سالن کنفرانس

صندلی آمفی تئاتر مدل 9006
مبلمان آمفی تئاتر

صندلی آمفی تئاتر مدل 9007ABS
مبلمان همایش

صندلی آمفی تئاتر مدل 9007T
مبلمان سالن همایش

صندلی آمفی تئاتر مدل 9007MDF
صندلی تاشو

صندلی آمفی تئاتر مدل 9009
صندلی آمفی تئاتر

صندلی آمفی تئاتر مدل 9010
صندلی آمفی تئاتر تمام چرم

صندلی آمفی تئاتر مدل 9011
صندلی تاشو

صندلی آمفی تئاتر مدل 9012
صندلی سالن سینما

صندلی آمفی تئاتر مدل 9012T
صندلی تاشو آمفی تئاتر

صندلی آمفی تئاتر مدل 9013
صندلی تاشو

صندلی آمفی تئاتر مدل 9014
صندلی انتظار

صندلی آمفی تئاتر مدل 9015
صندلی تاشو سالن نمایش

صندلی آمفی تئاتر مدل 9016
صندلی تاشو سینما

صندلی آمفیتئاتر مدل 9017
صندلی انتظار

صندلی آمفی تئاتر مدل 9018
صندلی تاشو سالن نمایش

صندلی آمفی تئاتر 9019
صندلی تاشو سالن نمایش

صندلی آمفی تئاتر مدل 9020
صندلی تاشو سالن نمایش

صندلی آمفی تئاتر مدل 9021
صندلی تاشو سالن نمایش

صندلی آمفی تئاتر مدل 9022
صندلی تاشو سالن نمایش

صندلی آمفی تئاتر مدل 9023
مبلمان تمام چرم آمفی تئاتر

صندلی آمفی تئاتر مدل VIP
صندلی تاشو سالن نمایش

صندلی آمفی تئاتر مدل VIP-K
مبلمان تمام چرم آمفی تئاتر

صندلی آمفی تئاتر مدل VIP اجلاس